DATE DE CONTACT 
privind sediile Birourilor Electorale de Circumscripţie Comunală, Orăşeneşti şi Municipale


Nr. Crt.Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală, Orăşenescă, MunicipalăSediul Biroului Electoral de Circumscripţie Comunală, orăşenescă, municipalăPROGRAM DE LUCRUDate de ContactE-mail
44Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală nr.44 Dobreşti- Judeţul BihorPrimăria comunei Dobreşti - sala de şedinţe - Loc. Dobreşti nr. 323/A09:00 -17.00Tel.: 0259325400, Fax: 0359/198870 bh.dobresti@bec.ro ​​​​​​​
sus