SONDAJ DE OPINIE


Chestionar de evaluare a gradului de satisfacţie a cetaţeanului1. Cum apreciaţi calitatea serviciilor oferite de către Com. Dobresti ?
foarte bine
bine
satisfăcător
nesatisfăcător
2. Cum apreciaţi programul biroului/ compartimentului cu care aţi venit în contact?
foarte bine
bine
satisfăcător
nesatisfăcător
3. Cum apreciaţi respectarea termenelor de finalizare, respectiv eliberare a actelor / documentelor emise de catre Com. Dobresti?
foarte bine
bine
satisfăcător
nesatisfăcător
4. Cum apreciaţi gradul de profesionalism al personalului din cadrul primariei?
foarte bine
bine
satisfăcător
nesatisfăcător
5. Cum apreciaţi atitudinea şi amabilitatea personalului cu care aţi venit în contact?
foarte bine
bine
satisfăcător
nesatisfăcător
6. Cum apreciaţi utilitatea informaţiilor şi recomandărilor oferite de către personalul nostru în legătură cu serviciile oferite?
foarte bine
bine
satisfăcător
nesatisfăcător
7. Cum apreciaţi respectarea principiului transparenţei şi asigurarea aplicării în mod unitar a legislaţiei în domeniu?
foarte bine
bine
satisfăcător
nesatisfăcător
8. Cum estimaţi gradul de confort oferit de spaţiul destinat aşteptării?
foarte bine
bine
satisfăcător
nesatisfăcător
9. Cum apreciaţi modul de asigurare de către serviciul nostru a confidenţialităţii datelor personale?
foarte bine
bine
satisfăcător
nesatisfăcător
10. Cum apreciaţi utilitatea/calitatea informaţiilor disponibile pe site-ul serviciului?
foarte bine
bine
satisfăcător
nesatisfăcător
11. Vă rugăm să ne comunicaţi, dacă este cazul, care sunt cele mai frecvente sau importante probleme cu care vă confruntaţi la accesarea serviciilor noastre:
0/255
12. Vă rugăm să ne sugeraţi eventualele îmbunătăţiri care ar putea fi implementate pentru serviciile oferite de Com. Dobresti, astfel încât nivelul satisfacţiei pentru serviciile primite să crească:
0/255
Vă mulţumim că ne-aţi ajutat să îmbunătăţim serviciile oferite de către Com. Dobresti.